Volim Vlašići

Udruga za zaštitu okoliša, promicanje ekološke proizvodnje i održivog razvoja osnovana je u Vlašićima, 19.12.2015. godine.
Udruga je nestranačka, nevladina i neprofitna utemeljena na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti.

Misija
Misija udruge  je doprinositi održivom razvoju zajednice kroz očuvanje i promociju kulturne i povijesne baštine, poticanje građanskog aktivizma i međusektorske suradnje te razvoj društvenog poduzetništva.

Vizija
Vlašići – zajednica sretnih ljudi

Ciljevi
Temeljni cilj je očuvanje i zaštita prirode i okoliša područja Vlašići i unapređenje kvalitete života u lokalnoj zajednici

Udruga Volim Vlašići
Put Magazina 38
23249 Vlašići
otok Pag
OIB 51301219262
MB 4494474
IBAN: Erste&Steiermakische bank d.d
HR1324020061100770150
SWIFT: ESBCHR22

Osnivači udruge

Ana Žunić
Ana Žunićpredsjednica udruge
Leonarda Benić
Leonarda Benićtajnica udruge
Mateja Olić
Mateja Olićupravni odbor
Sanja Radan Mikez
Sanja Radan Mikez upravni odbor
Ivica Šimurina
Ivica Šimurinaupravni odbor

Zaštita prirode i okoliša

Uvala Vlašići je 2014-te godine zbog svoje biološke i krajobrazne raznolikosti proglašena Natura 2000 zaštićenim morskim područjem pod oznakom HR3000044.
Područje obuhvaća 60,73 hektara površine te se u čitavom svojem opsegu nalazi na području trajno prekrivenim morem. Unatoč dobroj očuvanosti staništa, glavne prijetnje su mu prekomjerna urbanizacija i betonizacija obale, prekomjeran izlov njegovih bioloških bogatstava te onečišćenje.
To nam daje obvezu da čuvamo i zaštitimo prirodne ljepote, biljne i životinjske te endemske vrste na teritorijalnom području djelovanja naše Udruge.
Institucije koje se bave kontrolom čistoće mora uvijek će reći da je more oko Vlašića «izvrsne kakvoće».

Ekološka proizvodnja

Atraktivni krajolik i prirodna baština, bogato kulturno naslijeđe i još uvijek živa tradicijska poljoprivredna proizvodnja, ovčarstvo i stočarstvo resursi su koji Vlašići mogu učiniti top agroturističkom destinacijom na otoku Pagu.
Agroturizam čuva prirodna i tradicijska bogatstva na kojima stvara jedinstvenu, autentičnu ponudu te mogućnost dugoročnog razvoja, osobito otoka inruralnih krajeva s negativnim gospodarskim i demografskim trendovima.
Značaj malog zelenog poduzetništva je bitan, kako za očuvanje prirodne baštine, tako i za razvoj lokalnih zajednica i otoka. Razvoj agroturističke ponude idealna je prilika za gospodarski napredak Vlašići i otoka Paga. Zeleno poslovanje kao budućnost poslovanja uključuje: dobrobit za ljudsko zdravlje, očuvanje okoliša i povećanje zapošljavanja.

Održivi razvoj

Razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija u zadovoljavanju njihovih potreba za poboljšanjem kvalitete življenja i blagostanja te očuvanja prirodnih izvora i ekosustava. S obzirom da se Vlašići nalaze u zaštićenom području u okviru eko mreže Natura 2000 djelatnosti udruge usmjerene su na projekte i aktivnosti:
– promocija održivog korištenja šuma i tla, voda i mora
– briga i zaštita od štetnih i neracionalnih zahvata u prostoru.
– zagovaranje za učinkovito provođenje politike zaštite okoliša i očuvanja prirode,
– zaštita javnih i zajedničkih dobara,
– poduzimanje zakonom predviđenih mjera putem nadležnih stručnih službi i tijela radi zaštite okoliša i prirode

Partneri i sponzori