U sklopu projekta “Priroda oko nas – biološka raznolikost Vlašića” udruga Volim Vlašići postavila je 3 info panoa na lokacijama uvala, Kvasilo i livade 13.7.2017. u Vlašićima na otoku Pagu. Na info panoima se nalaze biljne i životinjske vrste koje imaju stanište na području Vlašića a neke od njih su zaštićene i endemi.
“Radi se o projektu na kojem od početka i osnutka udruge surađujemo sa JU Natura Jadera s ciljem senzibiliziranja i informiranja javnosti o zaštiti okoliša te poticanju na razmišljanje i odgovornije ponašanje prema prirodi koja nas okružuje. Ovo je samo jedna od aktivnosti u sklopu projekta kojeg financiraju JU Natura Jadera, Zadarska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove i TZ grada Paga. Drvene panoe su izradili učenici Srednje strukovne škole Vice Vlatkovića, smjer stolarstva u okviru prakse i školske nastave a ostale projektne aktivnosti; predavanja, škola u prirodi, obilježavanje mirisne staze i izrada razglednica odraditi će se do kraja 2017. godine. Natura 2000 su područja u kojima se posebno štite vrste i staništa koja su ugrožena na europskom (i svjetskom) nivou. Većina zapadnih zemalja su kroz godine industrijskog razvoja uništile svoju prirodu i sada silni novac ulažu u revitalizaciju, a ovo relativno malo područje Vlašića od iznimne vrijednosti zbog svoje biološke raznolikosti postalo je dijelom Europske mreže Natura 2000 i povjereno nama na daljnje čuvanje” izjavila je Ana Žunić, predsjednica udruge Volim Vlašići.

Projekt su financijski podržali: Javna ustanova Natura Jadera, Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove i Turistička zajednica Grada Paga.