Volim Vlašići ‎Plava čistka – Eko akcija čišćenja podmorja i plaže u Vlašićima

Plava čistka uspješno odrađena usprkos jugu.
HVALA svima; roniocima, članovima MO, volonterima i članovima udruge, mještanima i sponzorima.