Uvala Vlašići – Plava laguna

Uvala Vlašići je 2014-te godine zbog svoje biološke i krajobrazne raznolikosti proglašena Natura 2000 zaštićenim morskim područjem pod oznakom HR2001259. Područje obuhvaća 60,73 hektara površine te se u čitavom svojem opsegu nalazi na području trajno prekrivenim morem.
Unatoč dobroj očuvanosti staništa, glavne prijetnje su mu prekomjerna urbanizacija i betonizacija obale, prekomjeran izlov njegovih bioloških bogatstava te onečišćenje.

KARAKTERISTIČNE VRSTE

U uvali Vlašići obitavaju brojne vrste raznih morskih organizama. Ovdje  možete naći one
najučestalije i najzanimljivije iz raznovrsnih skupina.

Ribe
Komarča Sparus aurata spada u porodicu ljuskavki. Riba tokom života prolazi promjenu spola na način da je u početku mužjak dok dostinge 20-30 cm dužine tj. 1-2 godine starosti, nakon čega postaje ženka. Hrani se malim bentoskim beskralježnjacima (račići, crvići, školjkaši itd). Osobito je cijenjena među svim vrstama ribolovaca.

Školjkaši

Plemenita periska Pinna nobilis najveći je i najprepoznatljiviji školjkaš koji obitava u uvali Vlašići. Ovaj školjkaš može narasti vrlo velik, do 120 cm dužine. Vrsta je podložna prekomjernom izlovu od strane ronilaca i turista zbog čega je zaštićena zakonom te je propisana kazna za njeno vađenje u iznosu od 500 kn.

Puževi

U Jadranu obitava velik broj prekrasnih morskih puževa. U zaljevu Vlašići možete pronaći vrstu Felimare picta. Može narasti do 10-tak cm dužine. Isperci na njenom stražnjem dijelu su vanjske škrge kojima ova vrsta diše.

Zvjezdače

Naračasta križalina Astropecten aranciacus vrsta je karakteristična za muljevita i piješćana dna uvale Vlašići. Može narasti do 30 cm dužine. Bočne bodljice koje se pružaju iz njenih krakova služe joj pri pokretanju. Iako vrlo spore, zvjezdače su vrlo proždrljivi predatori morskih dna koji se hrane strvinama ali i raznim puževima, školjkašima i slično.

Stapčari

Morski ljiljan Antedon mediterranea endem je Sredozemlja. Ova vrsta vrlo srodna zvjezdačama može imati od 18 do 30 krakova. Na krakovima posjeduje brojne lovke pomoću kojih lovi sitne čestice koje se nalaze u vodenom stupcu nošene morskim strujama. Raznih su boja i nalaze se na različitim dnima diljem Jadrana.

Ježinci

Crni ježinac Arbacia lixula je vrsta karakteristična za plića dna diljem Jadrana. Živi na dubini od svega nekoliko metara i može narasti do 8 cm. Njegove bodlje nisu otrovne međutim ubodi mogu biti bolni.