Livade – zelena oaza Vlašići

Livade košanice i pašnjaci na području Vlašići nastale su tradicijskim načinima korištenja zemljišta. Služile su od davnina za čuvanje i ispašu stoke: ovaca, krava, magaraca, volova.
Na položajima koji su dalje od morske obale te su manje zaslanjeni nalaze se košanice reda Trifolio-Hordeetalia, pretežito as. Trifolio-Hordeetum secalini. Za nju je značajna vrlo slikovita izmjena aspekata kroz vegetacijsku sezonu, pa tako u rano proljeće, dok je često pod vodom, žuti se od sardinijskog žabnjaka -Ranunculus sardous, uz mjestimičnu dominaciju mješinastog repka – Alopecurus rendlei.
Na livadama raste i ljetni drijemovac -Leucoium aestivum. Biljka cvate u travnju i svibnju pa je njezin znanstveni naziv (aestivus = ljetni) zapravo pogrešan. Srodna vrsta proljetni drijemovac (Leucojum vernum L.), koji je mnogo niži, cvate već od veljače i na vrhu stabljike ima samo jedan cvijet. perzijska djetelina Trifolium resupinatum Klasulja Hordeum secalinum
Nakon toga se livada zaplavi od livadnog procjepka- Chouardia litardierei (endem) a ubrzo se
mjestimično pojave “otoci” obavijene djeteline i perzijske djeteline koja cvate od ožujka do rujna.
Ljeti, prije košnje, livada poprima izgled žitnog polja od dominantne vrste klasulje (visoki ječam) – Hordeum secalinum.
U kanalićima uz livade je čest primorski rančić dok se u u depresijama uz livadu nalaze sastojine trske i rijetka i ugrožena vrsta naše flore ‐ gomoljasta brula Triglochin bulbosa ssp. barrelieri
2003. godine su botaničari upravo na ovom lokalitetu pronašli nepoznatu vrstu luka, za koju su kasnijim istraživanjima otkrili da dolazi isključivo na slanim staništima. Ona je u najnovije vrijeme opisana kao močvarni luk Allium telmatum (endem i zaštićen).